Om Paraffinhuset A/S

Hamburg har altid været Europas centrale midtpunkt for paraffin og voks – havnen og olieraffinaderierne har været det naturlige udgangspunkt for denne industri.

Danmark er bl.a kendt for hygge – og hvad er mere hyggeligt end levende lys. Danmark blev fra 70érne en af europas absolut førende nationer i fremstilling af levende lys. Traditioner tilbage fra ASP & Holmblad med start i 1977 udviklede sig til et rigtig godt marked – så godt at Europas førende producent af paraffin Hans Otto Schümann GmbH besluttede at etablere eget kontor i Danmark i 1989.

Waxman aps i Hellerup – senere omdøbt til Sasol Wax Danmark aps, flyttede aktiviteterne fra Hellerup til Vordingborg i 2001 og i 2009 udskilt fra Sasol Wax og omdannet til et rent dansk privatejet selskab Danwax aps – det er her, vi har rødder, og det er herfra, vi medbringer den erfaring og ekspertise, vi skal bruge for at hjælpe jer.

Stine Beck Petersen – medejer / direktør

Jeg er født i 1977 og opvokset på en af Danmarks største lysfabrikker, så jeg har mere eller mindre fået paraffinen ind med modermælken. Min farmor og farfar drev lysfabrik, hvor min far var ansat og blev senere medejer. I 1999 skiftede han lysproduktionen ud med råvarehandel hos Waxman aps.

Jeg har været ansat hos Danwax ApS siden 2012 og har i nogle år også støbt lys på hobbybasis for at få nogle praktiske erfaringer som ballast til mit daglige virke i Paraffinhuset A/S.

Der sker i disse år rigtig store forandringer i råvaremarkedet, og i familien besluttede vi derfor, at det var tid til at adskille aktiviteterne i Danwax ApS.

Danwax ApS fortsætter som agenturhandel med Lars Petersen som ejer og eneste ansatte.

Paraffinhuset overtager grossisthandlen og bliver dermed jeres fremtidige leverandør af paraffin og voks fra Sasol Wax, væger fra WEDO, farver fra Bekro samt en masse andre produkter.

Hedebo lys

Hedebo lysfabrik

Dypning af lys

Dypning af lys